پروژه هایی که در زمینه طراحی سایت توسط گروه پرچم داران سئو انجام شده اند :